U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 167

Advokaten opptrådte i strid med god advokatskikk ved ikke å gi tilstrekkelig spesifikasjon av regningen