U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 42

Redusert salær og opptreden i strid med god advokatskikk som følge av manglende kvalitet. Advokaten hadde tatt ut stevning og nedlagt arbeid i søksmål om angivelige forfalskninger av et skjøte uten å ha gjennomført skriftgranskning på forhånd