U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 278

Advokaten hadde satt salærkravet i omkostningsoppgaven til retten lavt av taktiske grunner fordi man ønsket å protestere mot motpartens omkostningsoppgave. Disiplinærnemnda anså det både uetisk og lovstridig å levere en fiktiv (for lav) omkostningsoppgave til retten for å bruke den som grunnlag for angrep på motpartens omkostningsoppgave. Nemnda fant ikke holdepunkt for å konstatere at det forelå noen avtale med klienten om at han skulle betale høyere salær enn hva omkostningsoppgaven omfattet. Salæret ble derfor fastsatt til det beløp som var angitt i omkostningsoppgaven.