U bind VII (Disiplinærnemnden 1997) s. 594

Advokaten opptrådte i strid med god advokatskikk ved å motta kontantbetalinger uten å ha gitt kvitteringer. Salær for bistand i lagmannsrettssaken nedsatt. Påstand fra klienten om forhåndsavtalt salær ikke tatt til følge da påstanden var uten bevismessig dekning.