U bind VII (Disiplinærnemnden 1997) s. 600

Advokaten hadde ved sin bistand i et prosessoppdrag håndtert saken på en uhelding måte, men forholdet var ikke så alvorlig at det var i strid med god advokatskikk. Forholdet fikk betydning for salæret, som ble redusert fra kr 222.400,- til kr 142.400,-.