U bind VII (Oslo krets 1995) s. 400

Salær på kr 38.500,- ble redusert til kr 24.000,-. Advokaten hadde på forhånd oppgitt ca.-pris på kr 20.000,-. Advokaten hadde ikke tidligere underrettet om at salæret ville bli høyere enn antatt. Uttalt at prisanslag binder hvis endrede forutsetninger ikke opplyses så snart advokaten blir klar over det.