1)

Vedtatt av Advokatforeningens representantskap 31. mai 2018, men punkt 1.4 er per 1. juli 2018 foreløpig ikke en del av Advokatforskriften, da det ikke har blitt behandlet av Kongen i statsråd. P.t. gjelder punkt 1.4 bare medlemmer av Advokatforeningen.