1)

Punkt 1.4 ble vedtatt av Advokatforeningens representantskap 31. mai 2018, men er per 1. desember 2019 foreløpig ikke en del av Advokatforskriften, da forslaget foreløpig ikke er vedtatt av av Kongen i statsråd. P.t. gjelder punkt 1.4 bare medlemmer av Advokatforeningen.