Advokatens oppgave

Advokatens oppgave1)
En advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett2).
Advokaten plikter innenfor lovens ramme og etter beste evne å ivareta3) sine klienters interesser. Det skal skje uten tanke på personlig fordel eller risiko, rase, religion eller utenforliggende hensyn4).
5)Advokaten bør ikke identifisere seg med sin klient og har krav på ikke å bli identifisert6) med de standpunkter han forfekter for sin klient og de interesser klienten har.
Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient7).
Advokaten avgjør selv om han vil påta seg et oppdrag8).