4)

Annet punktum i annet ledd er et uttrykk for kravet til advokatens uavhengighet. At advokaten ikke lar seg påvirke av andre hensyn enn hensynet til sin klient, er nødvendig hvis klientens interesser skal bli ivaretatt på best mulig måte. Prinsippet om advokatens uavhengighet er nærmere utdypet i reglenes pkt. 2.1, og det vises til kommentaren til dette punktet.