ADA-1998-D81 (Disiplinærnemnden)

Det ble ikke ansett i strid med god advokatskikk at advokaten hadde meddelt at han ikke ville påta seg oppdraget dersom det kom inn under ordningen for fri rettshjelp, jfr. pkt. 1.2 femte ledd.