ADA-2001-36 (Bergen krets mfl.)

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk og ikke ivaretatt sin klients interesser ved ikke selv å undersøke relevante dokumenter i Statsarkivet i en jordskiftesak