ADA-2001-43 (Oppland krets mfl.)

Advokaten hadde i brev omtalt motparten og dennes advokat på en slik måte at motpartens advokat ble identifisert med motpartens standpunkter og interesser. Dette ble ansett for å være i strid med pkt. 1.2 tredje ledd.