ADA-2001-D72 (Disiplinærnemnden)

Uttalt som en generell regel at disiplinærmyndighetene bare i begrenset utstrekning kan ta stilling til, og eventuelt overprøve, kvaliteten på de råd advokaten gir i anledning behandlingen av konkrete saker. For at advokatens faglige utførelse av et oppdrag skal anses som brudd på Regler for god advokatskikk, må det foreligge klare feil/forsømmelser fra advokatens side.