ADA-2004-D155 (Disiplinærnemnden)

Advokatens formulering i brevs form til motpart. Advokaten hadde sendt brev til motparten etter at dom hadde falt i saken. Brevets innhold var forvirrende og egnet til å krenke vedkommende. Advokaten gikk lengre enn nødvendig for å ivareta sin klients interesser og dette utgjorde brudd på Regler for god advokatskikk pkt 1.2. og 1.3.