ADA-2005-137 (Oslo krets)

Uttalelser til media. Avvisning, identisk saksforhold. Advokaten hadde blitt sitert i media. Uvalget kom frem til at advokaten ikke hadde brutt Regler for god advokatskikk pkt. 1.2., 1.3. og 2.4.2, da risikoen for feilsitat var tilstede. Saken ble avvist med den begrunnelse at den åpenbart ikke ville føre frem, da identisk sak med andre klagere var behandlet tidligere uten å føre frem.