ADA-2005-179 (Oslo krets)

Kvalitetsvurdering. Det forelå klare feil eller forsømmelser i advokatens arbeid og disiplinærutvalget foretok derfor en vurdering av advokatens arbeid og faglige utførelse. Advokaten hadde opptrådt i strid med eiendomsmeglingsloven § 3-1 ved ikke å overholde omsorgsplikten. Han unnlot å foreta nærmere undersøkelser når det forelå grunn til å tvile på kjøpers betalingsevne. Disiplinærutvalgets kompetanse til å overprøve advokatens salær kommer analogisk til anvendelse ved overprøving av advokatens provisjonskrav etter lov om eiendomsmegling. Advokatens vederlagskrav falt bort.