ADA-2005-49 (Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland, Haugesund kretser)

Informasjonsplikt, fri rettshjelp. Regler for god advokatskikk pkt. 3.4 inneholder en informasjonsplikt om rettshjelpsordninger, men i sammenheng med pkt. 1.2 må dette også forstås som en plikt til ikke bare å informere klienten, men også følge opp saken med forsikringsselskapet. Selv om innklaget advokat overtok saken fra en annen advokat burde han ha undersøkt forholdet til rettshjelpsordningene. Ved ikke å ha gjort dette brøt advokaten Regler for god advokatskikk. Krav om erstatning faller utenfor disiplinærmyndighetenes myndighetsområde