ADA-2005-D167 (Disiplinærnemnden)

Advokaten representerte klagers motpart. Klagerne reagerte på formen som ble brukt i et brev skrevet av innklagede advokat. Disiplinærnemnden fant at advokaten kun hadde referert til sin klients påstand og at han derfor etter de advokatetiske reglers punkt 1.2, 3. ledd måtte ha krav på ikke å bli identifisert med klientens syn.