ADA-2005-D178 (Disiplinærnemnden)

Advokaten søkte om etterbevilgning av fritt rettsråd fra Fylkesmannen etter at oppdraget var avsluttet og fikk søknaden delvis etterkommet. Disiplinærnemnden fant at advokatens bakgrunn for å henvende seg til Fylkesmannen var motivert av den pågående salærtvisten med klager, og at innklagede ved dette ivaretok egne interesser på bekostning av klientens interesser, i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1.2. Disiplinærnemnden mente at forholdet var grovt og at det er grunnlag for en forsterket reaksjon.