ADA-2006-105 (Oslo krets)

Saklig og korrekt opptreden. Unnlatelse av å gi retten korrekt informasjon. Sakens opplysning. Advarsel. Saksomkostninger. Advokaten hadde ikke oppgitt motpartens advokats navn til retten og heller ikke gitt korrekte opplysninger til retten. Advokaten hadde konkret anmodet om at rettens beslutning skulle unndras kontradiksjon. Utvalget fant at advokatens opptreden fremstår som en bevisst villedning av retten og et forsettlig forsøk på å hindre sakens opplysning. Ved å overtre Regler for god advokatskikk pkt. 1.2, 1.3 og 4.2 har advokaten overtrådt sentrale bestemmelser og ila advokaten en advarsel samt påla ham å dekke klagers saksomkostninger med kr 5.000,-.