ADA-2006-18 (Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser)

Interessekonflikt. Oppdrag mot tidligere klient. Salær. Advokaten ble engasjert i et sameie etter at det hadde oppstått en konflikt. Advokaten deltok på sameiemøtet og det oppsto en opphetet diskusjon hvor advokaten kom med uheldige uttalelser. Etter at dette oppdraget var avsluttet bisto han naboeiendommen i en tomtereguleringssak hvor det aktuelle sameiet ble dratt inn. Samtidig ble advokaten igjen engasjert av styrets leder i sameiet og deltok på møtet hvor tomtereguleringssaken ble tema. Uttalt at en advokat ikke skal komme med karakteristikker eller omtale av motpart eller andre som er personlig krenkende og som ikke gjelder saken eller ikke er nødvendige for å ivareta klientens interesser. Advokaten hadde ved sin opptreden brutt Regler for god advokatskikk punkt 1.2, 1.3, 3.2.1 og 3.2.2. Salæret sto i rimelig forhold til arbeidets omfang. Uttalt at disiplinærutvalget ikke har hjemmel til å etterkomme klagers påstand om at advokaten skulle fratre saken.