ADA-2006-D163 (Disiplinærnemnden)

Interne rutiner, sykdom, forglemmelser. Tilbakeføring til klientkonto. Tilbakebetalingen til klientkontoen fant sted to måneder etter at den kunne ha funnet sted. Sykdom kombinert med forglemmelse hos de ansatte kan ikke automatisk innebære brudd på Regler for god advokatskikk så lenge den ansvarlige advokat ikke på subjektivt grunnlag kan lastes konkret for at utbetalingen ikke fant sted som forutsatt. Forsinkelser bør i utgangspunktet ikke forekomme og man bør ha interne rutiner for dette. Men klager kunne selv ved å ta en telefon til advokaten fått pengene overført på et tidligere tidspunkt. Under en helhetsvurdering kom man under tvil til at advokaten ikke hadde brutt Regler for god advokatskikk.