ADA-2006-D59 (Disiplinærnemnden)

Klagen gjaldt en tvist der advokaten representerte klagers motpart, og hvor advokaten i et TV-intervju ga uttrykk for at en innkommet stevning mot hans klient var et forsøk på å sverte vedkommende. Disiplinærnemnden kom til at advokatens uttalelse til media ikke gikk ut over hva som var nødvendig for å ivareta sin klients interesse.