ADA-2006-D90 (Disiplinærnemnden)

Salær. Avslutning av oppdrag. Veiledningsansvar for advokatfullmektig. Overlate oppdraget til fullmektigen. Klienten hadde krav på begrunnelse når advokaten frasa seg oppdraget. Advokaten utviste manglende veilednings- og underretningsansvar til fullmektigen og opptrådte på den måten i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1.3. Det var videre i strid med de etiske regler i dette tilfellet å overlate oppdraget til fullmektigen. Disiplinærutvalget hadde satt salæret ned fra totalt kr 119.335,- til kr 90.000,-. Disiplinærnemnden satte dette ytterligere ned, til kr 70.000,- inkl. mva.