ADA-2006-D97 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde bistått klagerne i forbindelse med et utbyggingsprosjekt. Samtidig som at advokaten hadde bistått klagerne hadde advokaten inngått avtale med utbygger om rett til megling, salg og utleie av de fremtidige leiligheter på eiendommen. Advokaten ble for dette funnet å ha handlet i strid med sine klienters interesser, jfr. Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 og 1.3, i strid med sin uavhengighet, jfr. pkt 2.1.1., 2.1.2., og i strid med regler om interessekonflikter, jfr. pkt 3.2.1 og 3.2.2. Videre ble advokaten funnet å ha handlet i strid med taushetsplikten, jfr. pkt 2.3.1 ved å ha redegjort for de ulike postene i salærkravet mot klagerne overfor en eiendomsmegler. Advokaten ble heller ikke funnet å ha redegjort på en tilfredsstillende måte overfor klagerne hvordan salæret var beregnet, samt at salæret ble funnet for høyt. Følgelig var reglenes pkt 3.3.1 ikke overholdt. Salæret ble nedsatt fra kr 490.468,- til kr 150.000,-. Advokaten måtte også dekke klagernes saksomkostninger på kr 30.000,-. For disse overtredelser ble advokaten gitt en advarsel.