ADA-2007-19A (Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland, Haugesund kretser)

Advokaten skulle skrive et brev til motpartens advokat. Dette ble ikke lagt frem for klientene før det ble sendt. Klientene mente advokaten ikke hadde holdt seg til det de ble enige om. Disiplinærutvalget fant at advokaten ikke hadde handlet i strid med Regler for god advokatskikk. Uttalt at en advokat må kunne skrive på vegne av sin klient uten å legge det frem for denne, med unntak av i stor og komplekse saker der brevet eller prosesskriftet kan få en helt avgjørende betydning.