ADA-2007-D167 (Disiplinærnemnden)

Advokaten lot det gå over 4 år fra oppdraget skulle vært gjennomført til skjøte ble tinglyst. Når beslutning ble avsagt var urådighetserklæring fremdeles ikke slettet og advokaten besvarte heller ikke klagers henvendelser. Disiplinærnemnden fant at advokaten hadde brutt Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 2.ledd og 3.1.2. For sin opptreden ble advokaten ilagt en advarsel. Nemnden fant også at advokaten ikke kunne kreve salær for sitt arbeid med tinglysningen og sletting av heftelse.