ADA-2007-D187 (Disiplinærnemnden)

Disiplinærnemnden kom til et annet resultat enn disiplinærutvalgt etter en vurdering av advokatens uttalelser om motpartens psykiske tilstand. Disiplinærnemnden la vekt på at uttalelsen synes å være en gjengivelse av klientens oppfatning. Advokaten har krav på å ikke bli identifisert med klientens synspunkt og advokaten ble derfor frifunnet.