ADA-2007-D4 (Disiplinærnemnden)

Advokaten ble innklaget av advokaten til sin klients motpart i forbindelse med en rettslig tvist. Klagen gjaldt et varsel om politianmeldelse som innklagede advokat skal ha fremsatt overfor klager i forbindelse med krav om utbetaling av et forliksbeløp. Siden klager ikke hadde besvart advokatens henvendelser, fant Disiplinærnemnden at advokaten ikke hadde overtrådt Regler for god advokatskikk ved sine henvendelser til klager.