ADA-2007-D67 (Disiplinærnemnden)

Advokaten, som tidligere hadde vært klagers forsvarer, uttalte seg til media om sin tidligere klients dyre armbåndsur. Klager var dømt til å betale et stort erstatningsbeløp til staten. Disiplinærnemnden var enig med utvalget i at advokaten hadde en lojalitetsplikt overfor klager som fortsatt måtte respekteres, og at uttalelsen kom på et tidspunkt hvor klagerens sak fortsatt var til behandling for mulig gjenopptakelse. På bakgrunn av dette måtte advokaten da forstå at uttalelsen åpenbart ikke var i tråd med den tidligere klientens interesse, og advokaten ble følgelig funnet å ha overtrådt Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 annet ledd og pkt. 1.3. Advokaten ble meddelt en advarsel under henvisning til at det forelå flere saker mot advokaten som det var ønskelig å reageres mot under ett.