ADA-2007-D93 (Disiplinærnemnden)

Disiplinærnemnden kom til at de sterke negative personkarakteristikkene advokaten hadde brukt om motparten, ikke innebar brudd på Regler for god advokatskikk. Advokaten hadde etter Disiplinærnemndens syn forsikret seg om at negative personkarakteristikker var dekkende for klientens syn, og at dette også kunne underbygges gjennom vitneførsel under hovedforhandlingen. Helhetsbildet av klager som søkes beskrevet og relevansen av dette i forhold til rettens vurdering av besøksrett, er akseptabelt og ikke i strid med innklagedes plikter etter Regler for god advokatskikk.