ADA-2008-D208 (Disiplinærnemnden)

Klager var bostyrer i et konkursbo, mens innklagede advokat i forkant av konkursen hadde bistått konkursdebitor. Etter konkursen fortsatte advokaten å bistå debitor ved dets styre under konkurs samt debitors daglige leder privat. Klager hevdet at advokaten i den forbindelse hadde opptrådt i strid med flere bestemmelser i Regler for god advokatskikk. Disiplinærnemnden kom til et delvis annet resultat enn disiplinærutvalget, og mente at advokaten hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 1.3 ved vedkommendes karakteristikker av klager i flere sammenhenger. Advokaten ble meddelt kritikk for forholdet.