ADA-2009-D122 (Disiplinærnemnden)

Advokaten bisto klager i en arbeidstvist. Klager mente at advokaten ikke gjorde et tilfredsstillende arbeid, og at han beregnet seg et for høyt salær. Disiplinærnemnden fant at advokaten hadde gjort et mangelfullt arbeid av en slik karakter at Regler for god advokatskikk punkt 1.2 var overtrådt. Advokaten hadde gitt uttrykk for å være medlem av Advokatforeningen selv om han ikke var det. Dette mente Nemnden var i strid med Regler for god advokatskikk punkt 1.3, om saklig og korrekt opptreden. For overtredelsene ble advokaten meddelt kritikk, mens det samlede salær på kr 25.625,- inkl. mva. ble nedsatt til kr 15.000,- inkl. mva.