ADA-2012-D166 (Disiplinærnemnden)

Advokaten bisto et eiendomsselskap, og hadde i den forbindelse påtatt seg å gjennomføre et økonomisk sluttoppgjør mellom flere parter. Et slikt sluttoppgjør medførte ikke at klientforholdet endret seg, og advokaten var ikke å anse som klagers advokat. Disiplinærnemnden kom til at advokaten ikke hadde påtatt seg å være advokat for flere parter med ulike interesser. Advokatens handlemåte var da i samsvar med Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 og 1.3.