ADA-2014-D103 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde gitt uttrykk for uriktig rettsoppfatning til klienten i utlendingssak. Denne rettsoppfatningen kunne få alvorlige konsekvenser for klienten. Videre benyttet advokaten seg av en juridisk konsulent som var fradømt sin advokatbevilling. Konsulenten hadde en sentral rolle i saken, og advokaten orienterte ikke klienten om konsulentens alvorlige forhold. Disiplinærnemnden kom til at advokaten opptrådte i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1.2, 1.3 og 3.1.2, og fikk salæret nedsatt til kl. 0. Advokaten var tidligere meddelt advarsel for tilsvarende brudd, og Disiplinærnemnden underrettet Tilsynsrådet for Advokater om sin bekymring for advokatens skikkethet som advokat. Det ble derfor ikke gitt sanksjon