ADA-2015-D40 (Disiplinærnemnden)

Manglende undersøkelse av testators sjelsevner ansett som uaktsomt og stridende mot advokatens plikt til å ivareta klientenes interesser etter Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 så vel som egnet til å skade advokatstandens anseelse etter pkt. 1.3.