ADA-2015-D8 (Disiplinærnemnden)

Advokaten overholdt ikke frist for innsendelse av arvemelding og handlet dermed i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2, jf. punkt 1.2. Videre handlet advokaten i strid med Regler for god advokatskikk punkt 1.3 ved å henvende seg til klager etter at oppdraget var avsluttet og klager representert ved ny advokat. Disiplinærnemnden fant det særlig klanderverdig at advokaten oppsøkte klageren i hennes hjem. Salæret ble nedsatt, og advokaten meddelt advarsel.