ADA-2016-D035 (Disiplinærnemnden)

Det hører til de sentrale deler av advokatens ansvar å orientere og gi råd om prosessrisiko, konsekvenser og kostnader forut for rettssak. På bakgrunn av klagers økonomi og sakens art, som gjaldt arbeidsrettslig tvist i tilknytning til virksomhetsoverdragelse, hadde advokaten en særlig oppfordring til å orientere og rådgi klager. Mangelfull rådgivning ble funnet i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1.2.