ADA-2016-D169 (Displinærnemnden)

Det er ikke kritikkverdig å fremme trusler, dersom det trues med noe man har lov til å gjøre for å oppnå noe man har rettmessig krav på. Trussel om å fjerne biler parkert på klientenes eiendom begrunnet i at bilene var til hinder for kommunens arbeid med avløpsnettet var ikke i strid med hverken Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 eller 1.3.