ADA-2017-032 (Disiplinærutvalget for Oslo krets)

Søksmålsfristen på åtte uker etter arbeidsmiljøloven § 17-4(1) var oversittet ved en feil fra advokatens side. Utvalget fant at en advokat som bidrar til at søksmålsfristen oversittes har gjort seg skyldig i en klar forsømmelse og brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 og pkt. 3.1.2.