U bind I (Disiplinærnemnden 1975) s. 359

Advokaten ble ikke funnet å ha opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å påta seg oppdrag om bistand med søknad om gjenopptakelse av rettssak og søknad om billighetserstatning selv om han tidligere hadde bistått i saken under den ordinære domstolsbehandling.