U bind II (Disiplinærnemnden 1979) s. 327

Advokaten hadde skrevet brev til sin klient, som klienten uten å kontakte advokaten hadde overlevert til motparten. Motpartens advokat innklaget advokaten til disiplinærmyndighetene på grunnlag av uttalelser i brevet. Disiplinærnemnden fant at de påklagede avsnitt i brevet ikke ga tilstrekkelig grunnlag for klage til disiplinærmyndighetene, og advokaten ble ikke funnet å ha opptrådt i strid med god advokatskikk. Nemnden uttalte at saken hadde betydelig prinsipiell interesse idet den angikk den grad av integritet en advokat måtte ha overfor til sin klient. Beskyttelsen av denne integritet ble ansett som et helt sentralt ledd i advokatyrket.