U bind IV (Disiplinærnemnden 1984) s. 7

Saken gjaldt krav til advokaters forsvarlige rådgivning. Advokaten hadde ikke ivaretatt klientens interesser på en rimelig måte, og mangelfull utførelse av oppdraget ble antatt å stride mot god advokatskikk. Advokaten hadde bistått eieren av en kai ved skjønn i forbindelse med kommunens innløsning av kaien. Advokaten hadde ikke vurdert de forskjellige mulige oppgjørsmåter og de skattemessige konsekvenser for klienten.