U bind V (Disiplinærnemnden 1990) s. 382

Advokaten ble funnet å ha opptrådt i strid med god advokatskikk ved at han i brev til motpartens advokat hadde identifisert denne med motparten.