U bind VI (Aust-Agder krets mfl. 1993) s. 540

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å orientere klienten om andre fremgangsmåter enn å ta ut stevning i en barnefordelingssak. Advokaten burde også ha orientert om muligheten for å bli ilagt saksomkostninger.