U bind VI (Disiplinærnemnden 1993) s. 587

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk, jfr. pkt. 1.2 annet ledd, ved ikke å gjøre klienten oppmerksom på muligheten for foreldelse og ved ikke å ta skritt for å avverge foreldelse.