U bind VI (Møre og Romsdal krets mfl. 1993) s. 560

Etter omstendighetene var det ikke strid med god advokatskikk at advokaten hadde opplyst i retten at en tomt som var del av et skifteoppgjør, ville bli tillatt fradelt. At opplysningen ble gitt, var ikke til klientens fordel, men disiplinærutvalget var enig med advokaten i at advokatens sannhetsplikt måtte gå foran klientens interesser i dette tilfelle, jfr. pkt. 1.2 første ledd.