U bind VII (Oslo krets 1995) s. 440

Uttalelse om advokatens plikt og adgang til å være talsmann for sin klient og dennes, til dels kontroversielle, standpunkter og formuleringer uten selv å bli identifisert med disse. Uttalt at advokatens argumentasjon etter utvalgets syn gikk noe langt i retning av hva en advokat kan videreformidle av klientens syn, ikke bare når det gjelder faktiske forhold, men også med hensyn til grensen mellom rett og urett. Presisert at advokaten plikter å gjøre seg opp en faglig fundert mening om grunnlaget for de karakteristikker som klienten ønsker å benytte.