Advokatens opptreden

Advokatens opptreden1)
En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt2). Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse3).