ADA-1997-D4 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde i innledningsforedrag karakterisert motparten som «en paranoid kverulant av Juklerød-typen». Nemnden viste til at en advokat, innenfor lovens ramme, etter beste evne plikter å ivareta klientens interesser og uttalte videre at advokaten selv må ta standpunkt til hvordan dette best skal gjøres i hvert enkelt tilfelle og at vedkommende må gis vide rammer i denne vurdering. Nemnden konkluderte med at advokaten i denne saken ikke hadde gått ut over akseptable rammer.